Kommunen vil sende Knut Olav (14) på sykehjem. Familien synes det er uhørt

foto