Stenger brua for å sette opp fotgjengerbommer

foto