– Denne ulykken har gått hardt innpå mange av medlemmene våre

foto