Her planlegges et nytt boligprosjekt til 200 millioner

foto