– Selv for en guide er det litt vanskelig å gi noe eksakt svar på når det skal blomstre

foto