Anlegget har skapt stor frustrasjon – nå brukes 88 millioner på å fornye det