Har sendt ut to nye farevars­ler for Tele­mark

foto