Tidli­gere Rec-sjefer bekymret: – Alle i indu­strien kjenner på situa­sjonen

foto