Tåler du mindre enn før pandemien? Dette sier ekspertene