Drapssiktet 18-åring i lange avhør. – Fortsetter fredag