Stenger barneskole og ungdomsskole på grunn av strømbrudd