Tidl. statsråd, bystyrepolitiker og reformator Ruth Ryste er død.

Få politikere i Grenland har betydd mer enn Ruth Ryste. På 70-tallet kjempet hun i gjennom abortloven, og på 80-tallet jobbet hun intenst for å hjelpe flyktninger og for bedre dialog mellom innvandrere og myndigheter.

Jeg ble kjent med Ruth da jeg ble partileder i Porsgrunn Arbeiderparti i 2007. Ruth var et forbilde som ga gode råd og inspirerte til satsing på eldre, helse og omsorg. Hennes tanker har hjulpet meg og mange andre i lokalpolitikken, og er noe av årsaken til at Porsgrunn har en helse og omsorgssektor vi virkelig kan være stolte av. Siste årene før hun ble syk jobbet jeg sammen med henne mot innstramming av abortloven hun hadde fått på plass. Hennes siste kamp der ble også kronet med seier.

Jeg vil savne Ruth, hun var et varmt og klokt menneske som har satt varige og gode spor. Våre tanker går til hennes familie og nærmeste. Jeg lyser fred over Ruth Ryste sitt minne.

Robin Kåss, ordfører (Ap), Porsgrunn kommune