Seks personer involvert i trafikkuhell mellom bil og mopedbil