Ingerid orka ikkje meir: – Om det kan hjelpe nokon at eg pratar om det, så er det fint