Tog fikk strømstopp - passasjerer hentet av redningstog