Har gravd seg ned etter spesielt funn i Skien sentrum