Reddet av naboene da garasjen begynte å brenne. Tror noen tente på