foto
Marlyn Berg (63) har vært gjennom 36 strålebehandlinger og cellegiftbehandling. Hun tror trening er en viktig årsak til at hun overlevde. Foto: Jacob J. Buchard

Trening ble rednin­gen for Marlyn