– Det er ingen i Porsgrunn som vil betale bompenger for at bydelen skal bli rasert

foto