Synes kuttforslag er galskap. Det vil ikke kommunedirektøren kommentere

foto