– Om noen vet om en flink treklatrer, så må de gjerne si ifra

foto