Skulle koste under 40 millioner. Har endt opp med en prislapp på 200 millioner

foto