Skrur ned bomprisen, men det holder for ny vei

foto