– Er ingen grunn til å tro at innbyggerne i Telemark har mer behov for drosje enn andre

foto