Butikken går så det susar og utvidar: — Hyttefolket betyr enormt mykje for oss

foto