Trafikken øker på E18 - så stor er forsinkelsen i Telemark