Mistet alt i brannen: Da Joakim så ut av vinduet så han en vegg av røyk og flammer

foto