Sinne i industrien mot NHOs null-linje: Vi står klare til å streike

foto