Søker fikk tilbud om toppjobb, men trakk seg. Nå har kommunen utsatt ansettelsen

foto