Kommunen har delt ut 13,1 millioner kroner – disse bedriftene fikk krisestøtte

foto