Slik er smittesituasjonen ved de videregående skolene i Telemark