Kongen vil besøke alle 428 kommunene i Norge. Snart har han bare 70 igjen

foto