Mens Skien kommune har fått null bøter har Porsgrunn kommune i samme periode fått seks bøter

foto