– Vi måtte få hjelp fra folk i administrasjonen til å besvare alle meldingene om brann