Hørte du ikke flyalarmen? - du var ikke den eneste