«Pent antrukket mann» raserte bil hos Funnmark

foto