Kommunen fører ikke regnskap over hva tilskuddene blir brukt til

foto