Væpnet politijakt etter mann og kvinne i stjålet bil