Væpnet aksjon etter knivtrussel - så kom han tuslende til politikammeret

foto