De to selskapene skriver i en pressemelding at de går sammen om å utvikle Moheim Næringspark, noe de selv kaller en «grønn næringspark».

Moheim Næringspark består av to områder på Moheim og Enger. Nå har det nye selskapet Moheim Næringspark AS blitt etablert, som skal jobbe med å utvikle området, som ligger rett ved E18.

Målet er å få på plass nye kontor- og næringsarealer.

– Vi har i løpet av 2022 gjort vurderinger og sonderinger for å finne en partner for utviklingen av eiendommene på Moheim. Valget falt på Pancom Property. Sammen skal vi utvikle PUs eiendommer på Moheim og Pancoms eiendommer på Enger, sier daglig leder i Porsgrunn Utvikling Skule Wærstad i pressemeldingen.

Utvikling

Selskapet Moheim Næringspark blir eid 50/50 av de to aktørene. Stiftelsen av selskapet er planlagt våren 2023.

– Naturlig nok legges gjeldende reguleringsplaner til grunn for utviklingen, forklarer konserndirektør i Pancom Frederic Kristoffersen i pressemeldingen.

– I praksis betyr det at tomta på Enger bygges ut med utgangspunkt i planene som foreligger for et nytt kontorbygg. Eiendommene på Moheim skal utvikles til å styrke Moheim som knutepunkt og et sentralt område for næringsvirksomhet. Vi har planer om å føre opp et signalbygg, og i området ser vi for oss en kombinasjon av kontorvirksomhet, storhandel, lett industri og lagervirksomhet. Vår satsing vil komplettere Moheim som sentralt handelsområde.

Samtidig driver Pancom og utvikler et nytt næringsbygg på Enger. Byggestart for området på mellom 1800 og 2400 kvadratmeter er høsten 2023.