Den Sorte Havre trakk flere av sine produkter rettet mot barn fra markedet i januar.

Årsaken var mistanke om matforgiftning hos flere små barn.

Siden den gang har Mattilsynet i samarbeid med produsenten, Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet og Norges miljø – og biovitenskapelige universitet (NMBU) gjort omfattende analyser og sporingsarbeid for å finne årsaken til at så mange barn ble syke.

Det skriver Mattilsynet på sin nettside. Det var NRK som først meldte om funnet.

TRAKK TILBAKE: Disse produktene ble trukket fra markedet i januar. Foto: Meny

Fant giftstoffer

– Undersøkelsene viser funn av toksiner, eller giftstoff, produsert av bakterien Bacillus cereus. I noen av prøvene var mengden toksin høy nok til at det kan være mulig årsak til symptomene barna fikk. Fellesingrediensen i de aktuelle produktene er malt svarthavre som kommer fra samme råvareparti, opplyser Mattilsynet.

Toksin fra disse bakteriene kan forårsake en kortvarig matforgiftning som varer i inntil et døgn. Symptomer er brekninger og oppkast.

– Mattilsynet vil følge opp produsenten i arbeidet med å finne ut hvor i produksjonsprosessen bakterielle toksiner kan ha blitt dannet. Det er strenge krav til virksomheter som produserer barnemat, og et eget regelverk som regulerer både trygghet og egnethet av mat til barn. Det er virksomhetenes ansvar å sørge for at de følger regelverket, heter det videre i meldingen fra Mattilsynet.

Kastet opp i to timer

De første meldingene som kom inn til Mattilsynet handlet om små barn på mellom fem og seks måneder som hadde blitt dårlige. Totalt kom det 23 meldinger om syke barn.

– Intervjuer av foresatte gjennomført av FHI, viser at barna som ble syke kastet opp gjentatte ganger en til to timer etter å ha spist produktene, opplyser Mattilsynet videre.

Barna hadde gjentatte runder med oppkast 1–2 timer etter inntak. Ett av barna var noen måneder eldre enn de andre, og fikk ikke oppkast, men diaré etter å ha spist produktet, oppsummerer FHI.

Mattilsynet oppfordrer alle som har produkter hjemme fra produsenten om å kaste dem eller levere dem tilbake i butikk.

Produktene er solgt i Meny-butikker over hele landet.