Enighet i hyttekommunen: Dette blir ordføreren

foto