Ny fast­lege i Skien mister retten til å prak­tisere

foto