23-åringen hadde en «liggeliste». Det sto 44 navn på den