Har investert i overkant av 15 millionar for å spare straum