De vant bitter arvestrid om formue på 40 millioner