Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene i snitt har økt med 18.000 kroner for norske husholdninger i år, noe som tilsvarer 1.500 kroner i måneden.

– Prisene på viktige varer som strøm og drivstoff har økt ekstraordinært mye, og boliglånsrentene har steget mer enn ventet. Dermed har husholdningenes kjøpekraft blitt betydelig redusert sammenlignet med hva man kunne vente i 2022, sier SSB-forsker Thor Olav Thoresen.

De økte utgiftene rammer i størst grad de som har lavest inntekt. Det er fordi matvarer, strøm og drivstoff utgjør en større andel av budsjettet til disse husholdningene, og ettersom det er nødvendighetsgoder er det vanskeligere å kutte i kostnadene.

Ifølge SSB er belastningen spesielt stor for enslige forsørgere og barnefamilier.

De har 3,5 og 3,1 prosent mindre penger å rutte med i år, sammenlignet andre husholdninger som i snitt har 2,7 prosent mindre. Det er blant annet fordi mange barnefamilier er i en etableringsfase med høye boliglån.