To personbiler i møteulykke - en person til legevakt