Svarer du på denne telefonen til rett tid blir du millionær