Seks personer involvert i kjedekollisjon mellom tre biler